വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍ മെയിലിങ്ങ് പട്ടിക

ജേണലില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആ വിവരം അറിയിക്കുന്നതിനായി താങ്കളുടെ ഇ-മെയില്‍ അഡ്രസ്സ് നല്‍കുക.

 

ഇതിന്നു വേണ്ടി താങ്കള്‍ക്ക് ഈ സൈറ്റില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം...