Home » താളിയോല

താളിയോല

വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ താളിയോല നിങ്ങള്ക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നു . മലയാളം രചനയിൽ അഭിരുചിയുള്ള  എല്ലാ എഴുത്തുകാരുടെയും  സൃഷ്ടികൾ  ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.  കഥ , ചെറുകഥ , കവിത, ലേഖനം , എന്നീ  ഇനങ്ങളിലായുള്ള മത്സരവിഭാഗങ്ങളിൽ സൃഷ്ടികൾ സമർപ്പിക്കാം

 

 

 


					
					
									


OR


Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.

Close
copyright Ezhthupura